Stichting ITO

Huidige ITO-gecertificeerden

Op deze pagina staan de partijen die op dit moment een ‘actief’ ITO-certificaat hebben. Dat wil zeggen dat ITO periodiek de kwaliteit van gesprekken en e-mails, mits in scope, beoordeeld. Daarnaast worden jaarlijks rapportages opgevraagd en een rapport op gesteld over het achterliggende kalenderjaar. Op basis van de kwaliteitsmetingen, rapportages en eventueel aanvullende gesprekken of een audit volgt een rapport. Hierop baseert de beoordelingscommissie zijn advies aan het bestuur om het certificaat wel of niet te verlengen. Meer over deze werkwijze vindt u bij ‘Governance‘.

Telefoon: 2005 t/m 2019
E-mail: 2009 t/m 2019
Telefoon: 2005 t/m 2021
E-mail: 2016, 2018 t/m 2021
Telefoon: 2007 t/m 2019
E-mail: 2012 t/m 2019
Telefoon: 2008 t/m 2010, 2012 t/m 2020
E-mail: 2009, 2010, 2013 t/m 2020
Telefoon: 2011 t/m 2020
(voorheen Valk Software)
Telefoon: 2018 t/m 2021
E-mail: 2018 t/m 2021
Telefoon: 2016 t/m 2021